BEGELEIDING

Begeleiding individueel en/of in groepsverband

Tijdens de individuele begeleiding brengen wij de huidige leefsituatie van cliënt in kaart om inzicht te krijgen zijn/haar omstandigheden en problematiek. Wij stellen de hulpvraag vast en stellen prioriteiten. In samenwerking met de cliënt zal een begeleidingsplan worden opgesteld. Uiteraard zal de cliënt in het ontdekken van zijn of haar eigen kracht worden ondersteund, waardoor het eigen oplossingsvermogen zal worden vergroot. In deze fase zal de individuele begeleiding aansluiten bij de groepsbegeleiding.

Wij bieden dagopvang onder professionele begeleiding en in een passende omgeving krijg je bij de dagopvang van Buddy Max de kans om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Tijdens groepsbegeleiding bieden wij activiteiten die taakgericht, ontwikkelingsgericht, bewegingsgericht en sluiten zoveel mogelijk aan bij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de client.

Enkele voorbeelden sociale vaardigheidstrainingen, communicatieve trainingen, psycho-educatie en informatie aan m.b.t.: relaties, opvoeding, seksualiteit, normen en waarden en regels die in de Nederlandse samenleving van belang zijn.

Niet onbelangrijk zijn ook gezond bewegen, binnen en buiten, uiterlijke verzorging, creatief knutselen rondom het seizoen en de zelfredzaamheid een doel.

Contact