Ervaart u spanningen binnen de Nederlandse cultuur als gevolg van een andere culturele achtergrond?

Veroorzaken cultuurverschillen voor u problemen? Heeft u ondersteuning, advies en coaching nodig bij het opvoeden van uw kinderen? Moet de regie in uw gezin worden hersteld? Of heeft u een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking? BuddyMax helpt u graag! 

Kleine zorgteams

Wij werken met kleine zorgteams, wat zorgt voor een persoonlijke band. De teams zijn direct inzetbaar.

Heldere visie & missie

Wij hebben een duidelijke visie op de zorg en streven samen met een professioneel team naar een goede ondersteuning van cliënten.

Zorg op maat

Wij bieden zorg op maat, zijn daarin uiterst flexibel en kunnen daarom een goede kwaliteit van zorg waarborgen.

Onze visie

Onze samenleving is multicultureel en intercultureel. Wij kenmerken ons door diversiteit. Wij vinden het van essentieel belang dat wij met elkaar harmonieus samen leven. Wij staan voor een samenleving waarin elk individu kan participeren en functioneren. Ongeacht de achtergrond van dit individu. BuddyMax is ervan overtuigd dat cultuurverschillen geen belemmering vormen in het ontwikkelings- en ontplooiingsproces. Juist door krachten van verschillende culturen te bundelen zal samenwerking tot beweging en vooruitgang leiden.

Onze missie

BuddyMax wil mensen vanuit een wij-cultuur zo goed mogelijk helpen op eigen kracht in de Nederlandse ik-cultuur te laten functioneren. Botsing tussen de wij-cultuur en ik-cultuur dient te worden voorkomen. Wij werken vanuit de kracht die diversiteit biedt voor relaties, opvoeding en communicatie tussen mensen.

Contact